Вход в BACB Plus

Сигурност

 

 

Българо-американска кредитна банка (БАКБ) осигурява максимална защита на Вашите данни и на всички Ваши транзакции чрез прилагане на различни средства за защита

Средства за защита

Средства за защита

 • Защитен трансфер на данни
 • Автентичност на сайта
 • Защита от фишинг (phishing)
 • Мрежови и приложни защитни стени
 • Периодичен одит
 • Сигурност на информацията
 • Прекъсване на сесията
 • Блокиране на акаунт
 • Средства за подписване

Защитен трансфер на данни

За да  гарантира сигурността при обмяна на всички данни по време на Вашата сесия, БАКБ използва SSL протокол с 256 bit криптиране

Автентичност на сайта

Автентичността на сайта се гарантира чрез:

 • Наличие на сертификат от най-висок клас (Extended Validation) издаден от Sertigo
 • Наличието на специфичен знак на Sertigo (Secure Seal)

Защита от фишинг (phishing)

Личната картинка и ключовата фраза представляват anti-phishing защита, които имат за цел да защитят потребителите от phishing атака при работа с Виртуална банка. При зареждане на страницата за вход в системата и въведено потребителско име, проверете дали показаните лична картинка и ключова фраза са избраните от Вас. Ако те са избраните от Вас, може да бъдете сигурни, че използвате Виртуалната банка на БАКБ и да продължите с въвеждане на Вашата парола

Мрежови и приложни защитни стени

Достъпът до услугите на Банката се контролира от специални защитни стени, които позволяват на потребителите да достъпват определени услуги, като в същото време отказва достъп до системи и бази данни съдържащи конфиденциална банкова информация.

Периодичен одит

Всекидневна проверка на сайта за наличие на уязвимости и злонамерен софтуер.

Сигурност на информацията

Цялата информация, изпратена от вас до Банката е строго поверителна. БАКБ предприема всички необходими мерки и използва тази информация само до степен, необходима за осигуряване на определени услуги и изпълнение на заявените от Вас операции. Вие също трябва да третирате цялата информация, съобщена от БАКБ като лична и поверителна. За Ваша сигурност, никога не разкривайте получената информацияна трети страни.

Прекъсване на сесията

Ако не използвате виртуална банка в продължение на няколко минути, Вашата сесията се прекратява автоматично. За да продължите да използвате услугата, трябва да влезете отново. БАКБ препоръчва да не оставяте компютъра си без надзор по време на Вашата онлайн сесия.

Блокиране на акаунт

За Ваша сигурност системата блокира достъпa Ви до Виртуална банка след определен брой неуспешни (грешни) опити за вход.

Средства за подписване

Ползваме удобни и сигурни средства за подписване - Е-ТАН и ПИН. Изпращания Е-ТАН е базиран на параметри на инструкцията като: дата, час, сметка на получателя и сума на операцията.