FAQ

 • А) левов (Кредитен Превод) 

  От меню „Плащания“ избирате „Нов Превод“, след което маркирате сметката, от която искате да направите превода, въвеждате сумата, избирате валута BGN и натискате „Напред“. На следващата стъпка избирате контрагента, на който искате да преведете пари. Ако той не е предварително запаметен, избирате бутона „друг контрагент“ и въвеждате неговото име и IBAN, след което натискате бутона „Напред“. На следващата стъпка въвеждате основанието за плащане и избирате „Напред“. Вашето платежно е готово, може да го прегледате или редактирате при необходимост, след което избирате бутона „запиши и изпрати“, подписвате със средството за сигурност и плащането се изпраща за изпълнение към Банката.

  Б) валутен (Във валута)

  От меню плащания избирате „Нов Превод“, след което маркирате сметката, от която искате да направите превода, въвеждате сумата, избирате валута EUR/USD/GBP/CHF и натискате „Напред“. На следващата стъпка избирате контрагента, на който искате да преведете пари. Ако той не е предварително запаметен, избирате бутона „друг контрагент“, избирате дали превода е към „Сметка в страната“ или към „Сметка в чужбина“.

  СМЕТКА В СТРАНАТА – въвеждате името и IBAN и натискате бутона „Напред“.

  СМЕТКА В ЧУЖБИНА – въвеждате името, адреса, номера на сметката, държавата към която е превода, в поле „BIC код“ въвеждате SWIFT-та на Банката на получателя и в поле „Име на банка“ въвеждате името на банката на получателя и натискате бутона „Напред“.

  На следващата стъпка избирате вальора* на превода, основанието и разпределението на банковите разноски*, след което натискате бутона „Напред“. Вашето платежно е готово, може да го прегледате или редактирате при необходимост, след което избирате бутона „запиши и изпрати“, подписвате със средството за сигурност и плащането се изпраща за изпълнение към Банката.

  *Вальор – времето, за което превода ще стигне при получателя. Деня на нареждане не се брои.

  *Банкови разноски – разпределението на таксите за превода м/у наредителя на превода и получателя на превода

  В) обмен на валута

  От меню „Плащания“ избирате „Нов превод“, след което избирате сметката, от която искате да обмените валута, попълвате сумата и вида валута която искате да обмените и натискате „Напред“, на следващата стъпка избирате сметката по която да постъпят парите и натискате „Напред“. Вашето платежно е готово, може да го прегледате или редактирате при необходимост, да въведете договорен курс, ако имате такъв, след което избирате бутона „запиши и изпрати“, подписвате със средството за сигурност и плащането се изпраща за изпълнение към Банката.

  Договорен курс – за суми по-големи или равни на 10 000 EUR може да договорите индивидуален курс с банката.

  Г) Към бюджета

  От меню „Плащания“ избирате „Нов превод“, избирате сметката, от която да излязат парите, въвеждате сумата и натискате „Напред“. На следващата стъпка натискате „Друг контрагент“, въвеждате името на бюджетната институция, към която превеждате пари, а в полето IBAN изписвате номера на сметката, системата разпознава сметката и автоматично зарежда кода на вида на плащането. Натискате „напред“ и на следващата стъпка въвеждате основанието за плащането, вида на документа по който плащате, неговата дата и периода, след което отново натискате „напред“. Вашето платежно е готово, може да го прегледате или редактирате при необходимост, след което избирате бутона „запиши и изпрати“, подписвате със средството за сигурност и плащането се изпраща за изпълнение към Банката.

 • А) левов (Кредитен Превод)

  От меню „Плащания“ избирате „Нов превод“, след това натискате в/у „Кредитен превод“ и попълвате формата. От падащото меню „Наредител“ си избирате сметката и данните за Вашата фирма се зареждат автоматично, след което попълвате данните на получателя, сумата, платежната система и основанието за плащане. “. Вашето платежно е готово, може да го прегледате или редактирате при необходимост, след което избирате бутона „запиши и изпрати“, подписвате със средството за сигурност и плащането се изпраща за изпълнение към Банката.

  Б) валутен (Във валута)

  От меню „Плащания“ избирате „Нов превод“, след това натискате в/у „Във валута“ и попълвате формата. От падащото меню „Наредител“ си избирате сметката и данните за Вашата фирма се зареждат автоматично, попълвате сумата и валутата, избирате направлението на превода, вальора, въвеждате данните на получателя-име, номер на сметка, адрес, държава, след това въвеждате данните за банката на получателя – достатъчно е да въведете BIC(SWIFT), име на банката и адреса, попълвате основанието за плащане и избирате как да се разпределят разноските за превода. Вашето платежно е готово, може да го прегледате или редактирате при необходимост, след което избирате бутона „запиши и изпрати“, подписвате със средството за сигурност и плащането се изпраща за изпълнение към Банката.

  В) обмен на валута

  От меню „Плащания“ избирате „Нов превод“, след това натиснете в/у „Обмен на валута“, избирате сметката, от която искате да обмените валута и сметката, по която да постъпи превалутираната сума, въвеждате сумата и избирате валутата. Ако имате договорен курс* с Банката маркирате чек бокса и го въвеждате в оказаното за това поле. Вашето платежно е готово, може да го прегледате или редактирате при необходимост, след което избирате бутона „запиши и изпрати“, подписвате със средството за сигурност и плащането се изпраща за изпълнение към Банката.

  Договорен курс – за суми по-големи или равни на 10 000 EUR може да договорите индивидуален курс с банката.

  Г) Към бюджета

  От меню „Плащания“ изберате „Нов превод“, след това натиснете в/у „Към бюджета“, от падащото меню избирате сметката, от която искате да наредите превода, данните на Вашата фирма се зареждат автоматично, проверявате данните за задълженото лице и ако е необходимо ги променяте, въвеждате името на бюджетната институция към която превеждате пари и нейния IBAN, след което системата разпознава IBAN-а и зарежда кода на вида на плащането, въвеждате основанието за плащане и вида документ, неговата дата и периода на плащането. Вашето платежно е готово, може да го прегледате или редактирате при необходимост, след което избирате бутона „запиши и изпрати“, подписвате със средството за сигурност и плащането се изпраща за изпълнение към Банката.

  Д) Масово плащане

  От меню „Плащания“ изберете „Нов превод“, изберете „Масово плащане“ след това натиснете бутона “Browse…” и избирате предварително подготвения файл* с плащания, от падащото меню избирате формат на файла „windows-1251” и тип на файла - или „левови плащания“* или „левови плащания без детайли за единичните преводи“* След което натискате „запиши и изпрати“, подписвате с Вашето средство за сигурност и файлът се изпраща за изпълнение към Банката.

  *файл с плащания – повече информация може да намерите тук

  *левови плащания – ще видите детайлите на единичните плащания, които са били във файла

  *левови плащания без детайли за единичните преводи – ще видите само общата сума на целия файл без детайли за единичните плащания. Това е подходящ тип на файла за фирми, чиято политика е счетоводителите и хората с достъп до банкирането да не могат да видят заплатите на своите колеги.

 • За да сторнирате превода е необходимо да напишете инструкция до Банката. За да направите това изберете иконата във формата на пощенски плик в горната лява част на екрана. След като Ви се отвори менюто „Комуникация с БАКБ“ изберете третия таб „Инструкции до БАКБ“ и от бутона „Създай“ напишете вашата инструкция до банката, като опишете превода и Вашето желание той да бъде сторниран. Сторнирането на превода се таксува според тарифата на банката. При нужда от допълнителна информация може да позвъните на телефон 02 9658 370  И нашите консултанти с радост ще Ви помогнат.

 • Създаването на шаблон може да направите по два начина.

  1. На последната стъпка от превода, преди да го подпишете има секция „запази като“, в нея маркирате чек бокса „Шаблон“, след което му задавате име и това дали да е видим/достъпен и за другите (ако има такива) потребители към вашите сметки
  2. От главното меню „Услуги“ избирате „Шаблони“, след това бутона „Нов“ и следвате стъпките аналогично на превод. На последната стъпка избирате името на шаблона и дали да е видим/достъпен и за другите (ако има такива) потребители към вашите сметки.

  За да редактирате или изтриете, вече създаден шаблон изберете меню „Услуги“ -> „Шаблони“, след което натиснете бутона „+“ пред името на шаблона, който искате да редактирате, след което ще Ви се заредят три бутона „редактирай“, „създай превод“ и „изтрий“

 • От меню „Услуги“ избирате „Контрагенти“. От бутона „Нов“ създавате желания от вас контрагент, като за един контрагент можете да въведете повече от една сметка. Редакцията на контрагента може да направите като натиснете бутона във формата на „+“ пред името на вече създадения и да натиснете „редактирай“ и ще можете да промените имената и/или сметката или да изтриете сметка.

 • За да получите Суифт е необходимо да напишете инструкция до Банката. За да направите това изберете иконата във формата на пощенски плик в горната лява част на екрана. След като Ви се отвори менюто „Комуникация с БАКБ“ изберете третия таб „Инструкции до БАКБ“ и от бутона „Създай“ напишете вашата инструкция до банката, като опишете превода, за който искате Суифт и мейл адреса, на който да го получите. При нужда от допълнителна информация може да позвъните на телефон …. И нашите консултанти с радост ще Ви помогнат.

 • От меню „Плащания“ избирате „Комунални“. За да създадете плащане избирате бутона „Нов“ и се отваря страница с две менюта. От „Услуга“ избирате вида комунална услуга, която искате да регистрирате, а от „Доставчик“ доставчика, на който сте абонат и натискате бутона „Създай“. На следващата стъпка си въвеждате абонатния номер, избирате сметка от която искате да платите, име на плащането и се съгласявате с общите условия на Банката за комунални услуги. След като попълните всички полета имате няколко опции – да запазите плащането, да платите еднократно или да запазите плащането и да платите.

 • Платежните документи може да разпечатате при условие, че те със статус „осчетоводен“ и са наредени през Виртуалната банка BACB Plus. Избирате меню „Средства“ -> „Сметки“ в дясно на екрана ще видите бутон „Обща справка“ след това избирате „Плащания“ попълвате филтрите и намирате желаното плащане. Натискате в/у реда с плащането и платежния документ се зарежда на екрана Ви, най-долу в края му има бутони „Печат“ и „Печат с детайли“. Ако не виждате бутоните, моля да си намалите резолюцията на екрана. Това може да направите, като задържите бутона ctrl от клавиатуратаи завъртите скрола на мишката към вас. При нужда от допълнителна информация може да позвъните на телефон 029685370 и нашите консултанти с радост ще Ви помогнат.

 • Това са периодични плащания, които вие си създадете.  Подходящи са за плащане на наем, застраховка и др. Периодичността на тези платежни може да е 1, 3, 6, 9 месеца или една година, като сумата винаги е една и съща. Тези плащания могат да бъдат както с автоматично изпълнение, така и на всяка посочена дата, платежното да се създаде и да чака вашия подпис, за да се изпълни.

 • Разполагаемата наличност е реалната сума по вашата сметка. Тя се формира като от баланса се извадят блокираните пари по сметката. Блокирани пари по сметката може да имате в следствие на картови операции, които още не са осчетоводени, запори или несъбрани такси от банката.

 • От меню „Средства“ избирате „Сметки“, в дясната част на екрана има бутон „Обща справка“, натискате в/у него и ще ви се зареди филтър, който да попълните и да си видите движенията.

 • От меню „Средства“ избирате „Сметки“, след като Ви се заредят сметките натискате бутон „+“ пред сметката, за която желаете извлечението, ще ви се отвори допълнително меню с бутони и отдясно ще видите бутон „Извлечения“. Натискате го, попълвате филтъра и извлеченията ви се зареждат на екрана.

 • От меню „Средства“ избирате „Спестявания“, натискате бутона „Заявка за нов спестовен продукт“, от списъка със спестовни продукти избирате желания от вас и натискате „Напред“. Във формата, която Ви се зарежда, попълвате сметката от която да се захрани депозита, сумата и валутата, съгласявате се с общите условия и договора и натискате „Запази и изпрати“.

 • От меню „Средства“ избирате „Спестявания“, на екрана ще ви се заредят вашите депозити, избирате депозита, който искате да закриете и натискате бутона „+“, вдясно ще видите бутон „закрий“, след като го натиснете попълвате сметката, по която искате да постъпят парите и попълвате произхода на средствата, след което натискате „Запази и изпрати“.

 • От меню „Средства“ избирате „Сметки“, натискате бутона „Заявка за нова сметка“, маркирате „разплащателна сметка“ и натискате „Напред“, след това избирате желаната валута и сметката, която да се таксува. Необходимо е да се съгласите с рамковия договор и да натиснете бутона „запази и изпрати“. След като вашата заявка се получи, служител на банката я потвърждава или отхвърля.

 • От меню „Средства“ избирате „Сметки“, натискате бутон „+“ пред сметката, която искате да закриете и ще ви се зареди допълнително меню с бутони. Натискате бутона „закрий“, който е последния в колоната отдясно. След това избирате сметката, по която да постъпят наличните средства, ако има такива, избирате сметка за таксуване и натискате „запази и изпрати“.

  Ако това е вашата последна разплащателна сметка е необходимо да изпратите инструкция до Банката, в която да опишете желанието ВИ сметката да бъде закрита.

 • БАКБ предлага цялостна онлайн процедура по издаване и получаване на дебитни карти за физически лица, без да се налага да посещавате банков офис. От меню „Средства“ избирате „Карти“, натискате бутона „Заявка за нова карта“, попълвате всичката необходима информация, като за адрес за получаване моля да посочите адрес, който куриера ще може да Ви открие и достави картата в работно време. След като попълните всичко натискате бутона „запиши и изпрати“.

 • Да можете. БАКБ предлага на своите клиенти физически лица, които притежават КЕП да кандидатства и получат потребителски кредит в размер на 2000(две хиляди) лева, изцяло онлайн.

  От меню „Средства“ изберете „Кредити“ и натиснете „Заявка за нов кредит“, след това избирате опцията „Виртуален кредит“ и натиснете „напред“. Следват няколко секции, които трябва да попълните – „обща информация“, „Лични данни“, „Данни за местоработата“ и „семейно положение“. Когато попълните всичко натиснете бутона „изпрати“ и подпишете с Вашия КЕП.

 • Създаването на шаблон може да направите по два начина.

  1. На последната стъпка от превода, преди да го подпишете има секция „запази като“, в нея маркирате чек бокса „Шаблон“, след което му задавате име и това дали да е видим/достъпен и за другите (ако има такива) потребители към вашите сметки.
  2. От главното меню „Услуги“ избирате „Шаблони“, след това бутона „Нов“ и следвате стъпките аналогично на превод. На последната стъпка избирате името на шаблона и дали да е видим/достъпен и за другите (ако има такива) потребители към вашите сметки.

  За да редактирате или изтриете, вече създаден шаблон изберете меню „Услуги“ -> „Шаблони“, след което натиснете бутона „+“ пред името на шаблона, който искате да редактирате, след което ще Ви се заредят три бутона „редактирай“, „създай превод“ и „изтрий“

 • От меню „Услуги“ избирате „Контрагенти“. От бутона „Нов“ създавате желания от вас контрагент, като за един контрагент можете да въведете повече от една сметка. Редакцията на контрагента може да направите като натиснете бутона във формата на „+“ пред името на вече създадения и да натиснете „редактирай“ и ще можете да промените имената и/или сметката или да изтриете сметка.

 • От меню „Услуги“ избирате „Теглене на Каса“ от падащото меню „наредител“ избирате сметката, от която искате да изтеглите пари, след това избирате офиса от който искате да изтеглите сумата, попълвате сумата и валутата и въвеждате дата, на която искате да изтеглите Вашите пари, след което натискате „Запиши и изпрати“, подписвате с Вашето средство за сигурност и заявката се изпраща към съответния офис.

 • Директен дебит или още нареждане за директен дебит е платежен документ иницииран от получателя на сумата. Този документ се използва, когато получателя трябва да получи определена сума от платеца, при определени условия, за което платеца предварително е предоставил при своята банка „съгласие за директен дебит“. Без това съгласие от страна на платеца, сумата няма да бъде преведена по сметката на заявителя/наредителя на документа.

 • От това меню ще получавате информационни съобщения от банката, може да изпращате запитвания, инструкции и похвали/оплаквания. Това е канал за комуникация с БАКБ.

 • БАКБ изпраща информационни съобщения, свързани с поддръжката на сайтовете, полезна информация за новите продукти, актуални новини и промоции.

 • Съобщението се използва за да се отправи запитване до банката, за продукт, операция или нещо друго. Съобщението е в свободен текст и не се подписва със средство за сигурност, съответно не поражда никакви платежни задължения за банката и клиента. Инструкцията се отнася за преводи, предоговаряне на депозити, уточняване, канцелиране на преводи, заявка за получаване на Swift и други. Тя се подписва със средството за сигурност и има тежест на платежно нареждане.

 • От меню „Комуникация с БАКБ“ избирате таб „Инструкции до БАКБ“ и натискате бутон „Създай“, попълвате всички задължителни полетата и описвате Вашата инструкция, след което натискате бутона „запази и изпрати“ и подписвате с Вашето средство за сигурност.