Вход в BACB Plus

Нашите кредити

Българо-американска кредитна банка предлага широка гама от кредити за физически лица, в зависимост от клиентската потребност, с различни форми на обезпечение при изтеглянето им.  С тях може да закупите ново жилище, да го ремонтирате и/или обзаведете, да закупите нов автомобил, да финансирате Вашето образование или това на Вашите деца, да финансирате екскурзия или почивка, да рефинансирате кредити от други банки или просто да сбъднете някоя своя мечта! Имате възможност да следите състоянието и подробна информация за кредитите си през всички дистанционни канали.

БАКБ АД предлага пълната гама от кредитни и не кредитни продукти и услуги, съобразени със специфичните нужди на всички микро, малки, средни и корпоративни клиенти – юридически лица.

Запитване за кредит

Предимства

Предимства

  • ОБЛЕКЧЕНА процедура за отпускане
  • БЕЗ възрастови ограничения и БЕЗ анализ на доходи при кредитите, обезпечени със залог на финансов актив
  • Различни кредити по Европейски програми – за инвестиционни проекти, покупка на земеделска земя, биоземеделие
  • БЕЗ обезпечение, БЕЗ такса за кандидатстване и БЕЗ необходимост от посещаване на банков клон при Виртуалния кредит, отпуснат през BACB Plus
  • ВЪЗМОЖНОСТ за гратисен период по главницата при ипотечните кредити
  • ПРЕФЕРЕНЦИАЛЕН лихвен процент при Ипотечен кредит за покупка на недвижими имоти, собственост на БАКБ или нейно дъщерно дружество и недвижими имоти, чието строителство е финансирано то БАКБ

Промоционален 3-месечен депозит BACB Plus

Виртуален кредит
promo

Виртуален кредит BACB Plus

Вече има банка в България, която да отпуска кредити изцяло онлайн! Без да посещавате банков клон и без да предоставяте купища документи.

  • Само за индивидуални клиенти на банката;
  • Сума до 2 000 лв. и срок на изплащане до 3 г.;
  • Без такса за кандидатстване и без обезпечение;
  • Цялата процедура от кандидатстването до отпускането на средствата става изцяло онлайн .

Video: https://www.youtube.com/watch?v=f_jjEasWXXk

Как се ползва продукта през транзакционен портал/мобилно банкиране

Как се ползва продукта през транзакционен портал/мобилно банкиране

За да кандидатствате за виртуален кредит е необходимо да изпратите подписана с КЕП заявка за кредит през транзакционния портал на BACB Plus. След първоначално одобрение, е нообходимо да се съгласите с преддоговорна информация и примерен погасителен план. Подпишете договора си с КЕП и парите ще получите по сметката си в банката. Бързо, лесно и удобно.