Вход в BACB Plus

Нашите сметки

Българо-американска кредитна банка предлага на клиентите си възможност за откриване на разплащателни сметки в различни валути, както и специални сметки под условие.

Предимства

Предимства

  • Разплащателни сметки в BGN, EUR, USD и GBP, специални и набирателни сметки
  • Възможност за откриване на съвместни сметки на името на няколко лица
  • Могат лесно да се откриват, управляват и закриват през виртуалната банка BACB Plus
  • Плащате по-ниски такси и комисиони за преводи, наредени през платформата на Виртуалната банка
  • Прикачените към Вашите сметки дебитни карти са без такса за теглене на банкомат в България