Вход в BACB Plus

Нашите спестявания

Ние знаем, че е важно да се спестява. Затова от Българо-американска кредитна банка сме се погрижили да осигурим на нашите клиенти разнообразни типове депозити с различна срочност и гъвкави условия.

Повечето депозити и спестовни продукти на БАКБ можете да откриете, управлявате и закриете изцяло онлайн в удобно за Вас време през транзакционния портал на виртуалната банка BACB Plus и да следите какво се случва с тях през всички дистанционни канали.

Предимства

Предимства

 • Депозити с много добра доходност
 • Депозити, при които лихвеният процент нараства във времето
 • Различни видове спестовни продукти
 • Депозити, при които можете авансово да получите лихвата в деня на откриването им
 • Депозити, при които имате възможност да довнасяте и теглите при определени условия
 • Възможност да определите сума за спестяване като крайна цел и да спестявате постепенно до достигането ѝ

Промоционален 3-месечен депозит BACB Plus

Целево спестяване
promo

Целево спестяване

Възможност да спестявате за конкретна Ваша цел или мечта – бързо и лесно, изцяло онлайн

 • Поставете си цел, до която искате да достигнете и месечната сума, която искате да спестите
 • Определете датата, на която да се извършва прехвърлянето от разплащателната по тази спестовна сметка и ние ще го правим автоматично до достигането на целта;
 • Възможност за една или две дати в месеца за захранване на спестовната сметка;
 • Можете да пропуснете вноска (при недостатъчна наличност по разплащателната сметка), без това да води до прекратяване на Договора за целево спестяване.
 • Можете да закриете целевото спестяване по всяко време през платформата BACB Plus

Video: https://www.youtube.com/watch?v=tkjrajcw7ZA