Вход в BACB Plus

Платежни услуги

С BACB Plus превеждането на пари е бързо, лесно и сигурно, като дава възможност с един потребител да имате достъп до няколко банкови клиента. Имате възможност да следите движенията и наличностите по сметките си през всички дистанционни канали, както и да извършвате различни активни операции през транзакционния портал и мобилното приложение

С какво се отличаваме ?

С какво се отличаваме ?

 • Multiuser – с едно потребителско име и парола можете да ползвате платформата и да извършвате операции с повече от един банков клиент
 • Календар на плащанията, който Ви дава общ поглед върху всички Ваши минали и бъдещи плащания, включително комуналните, регулярните и чакащите без фиксирана дата
 • Възможност за изпращане на електронно подписани инструкции до банката, чрез които да заявите всякакви операции, свързани с продукти и услуги на БАКБ
 • Всички сметки за комунални услуги (Ваши и на Ваши близки) могат да бъдат платени през BACB Plus, включително и през мобилното банкиране
 • Дигитален архив на документи, в който се съдържат всички Ваши електронно подписани документи с банката
 • Портфейл, който подпомага личното Ви бюджетиране, като предоставя статистика и графична визуализация за наличности по продукти

Video: https://www.youtube.com/watch?v=OaGlWtQbLGg

Video: https://www.youtube.com/watch?v=FqjJadKR898

Някои услуги на BACB Plus

Някои услуги на BACB Plus

 • Плащате по-ниски такси за преводи през платформата на виртуалната банка
 • Възможност да регистрирате списък с контрагенти и по този начин бързо и лесно да извършвате преводи към тях
 • Нареждане на регулярни плащания, като еднократно въвеждате плащане в системата и избирате съответния период, на който желаете да изпълняваме превода.
 • Плащания с бъдещ вальор – въвеждате плащане с бъдеща дата и ние ще извършим превода автоматично на посочената от Вас дата.
 • Възможност за въвеждане на плащане без фиксиране на определена дата за извършване на превода и то ще Ви чака подготвено, докато не решите да го преведете
 • Осъществяване на масово изплащане на трудовите възнаграждения или възнаграждения по граждански договори чрез изпращане на сборен файл с данни за всеки служител и съответно всеки единичен превод.
 • Заявка за теглене на каса